Wiele aktualizacji galerii Chatter

Oprogramowanie galerii rozmów, aktualizacje językowe i wizualne

Drodzy członkowie i przyjaciele Chattergalerie. W ciągu ostatnich kilku tygodni oprogramowanie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji WoltLab 5.2. W tym celu musieliśmy również dostosować pliki w języku hiszpańskim, polskim i portugalskim. Wprowadzono także różne zmiany konfiguracji wraz z aktualizacjami funkcji. Jego niewielką część można zobaczyć na poniższym zrzucie ekranu. Tutaj podane imiona zostały zmienione na zwykłe nazwy we wszystkich językach.